[...]

[...]

[...]

[...]

Κ άντε ένα διαφορετικό δώρο στον-ην αγαπημενο-η σας!!!   Του έρωτα και της φωτιάς!   Σ'ΑΓΑΠΩ... !   Εσύ δεν ήσουν η σ... [...]